Rītausmas stunda 1.-2. klasei ''Draudzība ziemeļos''.

Lasījumi no M.Parras grāmatas''Vafeļu sirds''.

Mazo stāstnieku konkurss ''Mani draugi''.