23.03.2015. - 28.03.2015.

Latvijas Gada monēta. (Aptauja)

 

Iespēja saņemt individuālas konsultācijas dažādu elektronisku resursu izmantošanā.

(Datu bāzes, digitālas konsultācijas, maksājumu veikšana u.c)

 

Bibliotekārās stundas skolēniem:

 

Mans draugs - dators.  (1.-2. klasei)

 

Lasāmkoks - elektroniskā bibliotēka bērniem . (3.-4. klasei)

 

Trapenes pagasts - elektroniskā vidē. (5. -7. klasei)

 


Tagi: E- prasmes