Literatūras izstādes

Viņš dzīvo fotogrāfijā. (Fotogrāfam G.Bindem - 80)

Vēsturiskā romāna žanra pazinējs. (Rakstniekam A.Kļavim - 60)

Latviešu teātra un kino leģenda. (Aktrisei L.Bērziņai - 100)

Ja visi rakstnieki tā varētu... (Rakstniekam V.Lāmam - 90)

Gaujiena- Mana Paradīze...( Komponistam J.Vītolam - 150)

Mans grāmatplaukts. (Angļu rakstniecei E.Brontē - 195)

Domas un līdzības. (Grafiķim M.Subačam - 50)

Tagi: Izstādes