12.aprīlī plkst.11:00 aicinām visus uz
Alūksnes un Apes novadu
Grāmatu svētku
pasākumiem Alūksnes pilsētas Tautas namā, Brūža ielā 7
Grāmatu svētku noslēgumā plkst.15:30 būs muzikāls sveiciens no dziedošā policista Nikolaja Puzikova
12.aprīlī Trapenes bibliotēka slēgta