Literatūras izstādes

Dzejnieces Ā.Elksnes likteņstāsts. (Dzejniecei Ā.Elksnei - 85)

Liriķei un noskaņu dzejniecei M.Bārbalei - 80

No dzīves - par dzīvi. (Rakstniekam Ē.Vilkam - 90)

Laiku apsteigušais Ž.Verns. (Franču rakstniekam Ž.Vernam - 185)

Krimināllietas un Ž.Simenons. (Franču rakstniekam Ž.Simenonam - 110

Tagi: Literatūras izstādes