2012.gada 11. novembrī devāmies ciemos uz Salacgrīvu. Patriotiskās dzejas festivāla programma bija ļoti daudzveidīga, izskanēja daudz dzejas lasījumu un  tikšanās ar dzejniekiem  - Liju Brīdaku, Arnoldu Auziņu, Valdi Rūju, Viktoru Kalniņu, Ronaldu Briedi, Jāni Elsbergu, Anitu Emsi, Andri Buli, Ronaldu Briedi u.c.