Maija Laukmane ir dzimusi Kandavā 1953. gada 17. maijā. Viņas dzejas krātuve ir latviešu folklora, mitoloģija, tautas tikumu mācība, latviskās tradīcijas. Viņa ir arī sava novada folkloras vācēja un sistematizētāja, kurzemniecisko tradīciju pētītāja. Dzejoļi pie viņas atnāk uzreiz. Naktī pie gultas tuvumā vienmēr atrodas papīrs un rakstāmais aukliņā. Dzejolis var tapt vienā mirklī, tad tas arī tiek uzrakstīts.
Maijas Laukmanes dzejoļu un domu planējumu krājums “Durvis” sniedz iespēju  lasītājiem pabūt četrās dažādās sajūtu pasaulēs - Ieejas durvīs (1. nodaļa), Durvīs uz istabu (2. nodaļa), Durvīs uz virtuvi (3. nodaļa) un Durvīs uz dārzu (4. nodaļa). Dzejas fragmenti par katru tematisko ainu cilvēka dzīvē tiek papildināti ar esejām jeb, kā autore tās sauc, - domu planējumiem.
Maijas Laukmanes krājums “Durvis” spilgti ilustrē mums apkārt notiekošo - steigu, stresu, bailes nepaspēt ieplānoto, lielākus un mazākus zaudējumus. Tomēr tikpat spilgti autore pievēršas arī ieguvumiem, aicinot lasītāju izbaudīt prieku par brīnišķīgajiem sīkumiem, ko sniedz dzīve.

Tagi: Dzeja