Literatūras izstādes

11.07.2012.

Viņu pazīst liels un mazs. (Latviešu rakstniekam, tulkotājam, gleznotājam

Jāzepam Osmanim - 80)

 

19.07.2012.

Dzīve tīrā glezniecība! (Latviešu gleznotājam Leo Svempam - 115)

 

02.07. - 31.07.2012.

Atvērsim grāmatu kopā! (Bērnu/Jauniešu un Vecāku žūrija 2012.)

 

 

Ziņu sagatavoja:
Dzidra Zariņa

Tagi: Izstādes