Aktivitātes Tilžas bibliotēkā.

Projekta "Mūsu mazā bibliotēka"  aktivitātes Tilžas bibliotēkā. Kā pirmie projektā sāka darboties Tilžas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi. Visas 6 grāmatas ir izlasītas. Grupiņas "Ežuki" bērniem ļoti patika grāmata "Vista vai ola?" Pēc grāmatas izlasīšanas bērni uzzīmēja, kāda varētu izskatīties pati pirmā ola pasaulē. Citā nodarbībā bērni iejutās grāmatas dzeltenā cālēna lomā un izdomāja paši savas mīklas.

Paldies skolotājai I. Kūkojai par palīdzību.

Aktivitātes turpinās, jo grāmatas čakli lasa arī vidusskolas un internātpamatskolas sākumklašu skolēni.

Ziņu sagatavoja:

Tilžas bibliotēkas vadītāja Ilze Pugača