Bibliotekārā stunda "Iepazīstam Ulda Ausekļa dzeju!"

Pasākumu bibliotēkā apmeklēja divpadsmit skolēni no vidusskolas 2. klases kopā ar skolotāji I. Pujati. Pasākums bija veltīts tam, lai bērni iepazītu Ulda Ausekļa dzeju. Vispirms bibliotekāre Ilze izstāstīja bērniem īsu U. Ausekļa biogrāfiju un tika apskatīts, kādas dzejas grāmatas ir bibliotēkā. Kopā bija jāveic pieci uzdevumi. Vispirms, tika izlasīts dzejolis un tad veicamais uzdevums. Piemēram, dzejolī par vārdiem, burtiņiem un zilbītēm, bērniem pašiem bija jāizdomā pasaka. Sākums bija no pasakas "Zvēru karš" un tālāk pasaka bija jāpabeidz pašiem. Iznākums bija interesants! Tad izdomātā pasaka tika salīdzināta ar orģinālu.  Runcis Francis, kurš ceļoja uz Parīzi, bērnus aizveda spēlē "Planētu ceļojums".  Dzejolis par mīklu minēšanu rosināja bērnus salikt puzli ar grāmatas vāku un uzminēt pasakas varoni pēc izlasītā fragmenta.  Dzejolis par labo un kreiso kāju lika izspēlēt kurpju spēli. Pa vienai kurpei tiek saliktas rindā un ar aizsietām acīm jāatrod savējā. Nobeigumā, pēc dzejoļa par konfektēm izlasīšanas, bērni sagatavoja sev dāvanu - papīra lācīšus ar konfektēm ķepās.

Tā savādākā veidā tika iepazīta U. Ausekļa dzejas pasaule.

Ziņu sagatavoja:

Ilze Pugača