7. februārī Tilžas bibliotēkā pasākums!

7. februārī Tilžas pagasta bibliotēkā notika sporta spēļu olimpiāde. Olimpiāde bija saistībā ar to, ka šogad notiek 23. Ziemas olimpiskās spēles un kāpēc gan lai bibliotēkai nebūtu sava olimpiāde?  Pasākumos piedalījās Tilžas vidusskolas 2. un 3. klase, un internātpamatskolas čaklāko lasītāju komanda.

Pasākuma laikā bija vairākas disciplīnas, kas dalībniekiem jāizpilda. Ņemot vērā to, ka pasākumi notiek bibliotēkā, arī pārbaudījumi bija par un ap grāmatām. Vispirms savus spēkus katrs pārbaudīja grāmatas svarcelšanā. Šī disciplīna bija vienīgā, kurā varēja uzvarēt individuāli. No katras klašu grupas 1. vietu ieguva Jānis Jasinskis, Elvis Kleins, Zane Staģe. Pēc tam bija “Ātrlasīšana pārvarot šķēršļus” un “Ceļojošā grāmata”, kas jau bija komandu sacensības. Kad visi muskuļi bija fiziski izvingrināti, pienāca laiks “Prāta vingrojumiem”. Komandām vajadzēja salikt pareizi grāmatu nosaukumus, atrast tekstā pazudušos vārdus, minēt latviešu tautas mīklas un izspēlēt “Alfabēta spēli”. Nobeigumā visi piedalījās “Labo vārdu čempionātā”, kur katram vajadzēja izdomāt un nosaukt īpašības vārdus ar pozitīvu, labu nozīmi. Pasākums noslēdzās ar apbalvošanu un pozitīvām emocijām!

 

Ziņu sagatavoja:

Tilžas bibliotēkas vadītāja Ilze Pugača