Tikšanās ar rakstnieci.

13. oktobrī Grāmatu svētku ietvaros, uz tikšanos pie Tilžas lasītājiem bija  atbraukusi grāmatas “Norakstītie” autore Ilga Raščevska. Tikšanās notika Tilžas internātpamatskolā.

Grāmata “Norakstītie” ir autores pirmais darbs. Romāns ir par t.s. likteņa pabērniem, par tiem, kuriem pirmais palīgs ir sociālais darbinieks. Galvenā darbība norisinās Valdonē – mazā Latvijas pagastā, kur norisinās četru ģimeņu triju paaudžu likteņi. Šajā romānā ir sastopamas visas negatīvās lietas – nāve, noziegums, atkarības, ģimenes skandāli, sutenerisms un bērnu namu rūgtā pieredze. Kā atzina klātesošie lasītāji, brīžiem grāmatu bijis grūti lasīt, jo pārāk smagas bija aprakstītās dzīves situācijas. 

Grāmatas autore I. Raščevska dzimusi Latgalē, Maltā. Pašlaik strādā Rīgā par sociālo aprūpētāju pie bērniem. Izaudzinājusi piecus savus bērnus un, kā pati saka, nedaudz palīdzējusi diviem aizbildniecības bērniem. Jautājot, kāpēc tapa šis romāns, autore saka, ka ikdienā redzētais un pieredzētais bija tik ļoti sakrājies, ka vajadzēja  to visu izlikt uz papīra. Romānā prototipu nav, taču autore piebilst, ka gandrīz visās aprakstītajās situācijās bijusi klāt. Tikšanās laikā izveidojās interesanta diskusija starp rakstnieci un apmeklētājiem gan par grāmatu, gan par reālo mūsdienu situāciju internātskolās un bērnu namos. Pieredzes apmaiņā par darbu internātskolā dalījās rakstniece un klātesošie pedagogi.

Šī gada pavasarī grāmata ”Norakstītie” bija Latvijas literatūras gada balvas nominantu sarakstā , nominācijā kā “Spilgtākā debija”.

Nobeigumā I. Raščevska savā grāmatā ierakstīja vēlējumu lasītājiem: “Dzīve nav nepārtraukts laika plūdums, tā sastāv no mirkļiem, izvēlēm, krustcelēm un ceļabiedriem – īsāku vai garāku ceļa gabaliņu…”