Tilžas bibliotēkā notika dažādi pasākumi!

Bibliotēku nedēļas ietvaros notika divi pasākumi bērniem. Ciemos uz bibliotēku atnāca Tilžas vidusskolas 1. klase un Tilžas internātpamatskolas 1-5. klašu skolēni. Pasākumi abām grupām bija ar vienlīdzīgām aktivitātēm.

Pasākums sākās ar iepazīšanos, kur katram bija jānosauc savs vārds un mīļākā izlasītā grāmata.  Tāpat kā cilvēkam ir savs vārds, tāpat arī grāmatām ir vārds un tas ir nosaukums. Taču ir vārdi, kurus katrs cilvēks saprot savādāk.  Tad ar bērniem tika izspēlēta skulptūru spēle. Bibliotekārs sauca dažādus vārdus, piemēram, lācis, suns, koks, akmens, pīrādziņš, skolotāja un citus, un bērniem bija jāattēlo tas vārds. Nākošā aktivitāte bija jāsadalās trīs komandās un jāattēlo kādas pasaku grāmatas vāks. Pārējiem jāatmin, kas tā par pasaku. Uz lapiņām bija sarakstītas vairākas pasakas un tika izvilktas: “Sarkangalvīte”, “Ansītis un Grietiņa” un “Vilks un septiņi kazlēni”. Kā arī pasākuma gaitā tika minētas latviešu tautas mīklas un meklēti dzejoļiem pazudušie vārdi un atskaņas. Jautājot, kas bērniem patika vislabāk, atbildes bija – visvairāk patika grāmatu nosaukumu rādīšana, dzejoļos vārdiem atskaņu meklēšana, kā arī bija tādi, kas teica, ka patika viss. Pasākumā kopā piedalījās 25 skolēni un skolotāja  I. Pujate. Uzskatu, ka pasākums bija izdevies!