Uzsākta lasītāju elektroniskā apkalpošana!

24. aprīlis Tilžas pagasta bibliotēkai bija nozīmīga diena, jo no papīra formulāriem pārgājām uz lasītāju elektronisko apkalpošanu. Šī diena ieies vēsturē kā jauns pavērsiens mūsu bibliotēkas dzīvē.

        Lai uzsāktu šo apkalpošanu, bija jāveic vairāki priekšdarbi. Vispirms bija jāsakārto viss grāmatu fonds. Tas nozīmē, ka katra grāmata tika izcelta no plaukta, rūpīgi apskatīta un izvērtēta, vai tiks likta elektroniskajā katalogā jeb tuvākajā laikā jānoraksta. Tad bija jāraksta elektroniskajā katalogā ievietojamo grāmatu saraksti ar sīku katras grāmatas aprakstu. Sarakstus sūtījām uz Balvu centrālo bibliotēku metodiķei Anitai, kura visas grāmatas ievadīja elektroniskajā katalogā un mums atsūtīja katrai grāmatai piešķirto svītrkodu. Tad vēlreiz ņēmām grāmatas ārā no plaukta un līmējām tajās svītrkodus. Šis process saucas „rekataloģizācija”. Kopā tika rekataloģizētas 2300 grāmatas. Pašlaik bibliotēkas fondā ir 5406 grāmatas. Šos sagatavošanas darbus veicām divatā ar otru bibliotekāri Olgu. Tas prasīja apmēram pusgadu aktīva darba.

       Strādāt ar bibliotēku informācijas sistēmu Alise mācījos kursos Rīgā. Bet praktiskas konsultācijas daudz sniedz Balvu centrālās bibliotēkas darbinieki.

       Lai varētu pilnvērtīgi apkalpot lasītājus, sistēmā tika savadīti arī žurnāli. Šo darbu veicām pašas- gan vadīšanu sistēmā, gan svītrkodu drukāšanu un līmēšanu uz žurnāliem. Kopā tika apstrādāti apmēram 500 preses izdevumi.

       Man ir prieks par to, ka mūsu pagasta bibliotēka ir palikusi mūsdienīgāka, iet līdzi tehnoloģiju attīstībai.

        Kā bibliotekāre varu teikt, ka pāreja uz lasītāju elektronisko apkalpošanu noteikti atvieglos ikdienas darbu.  Jo programmā ir vairākas funkcijas, piemēram automātiska statistikas uzskaite. Priekš apmeklētājiem tā būs ērtāka, ātrāka grāmatu izsniegšana. Kā arī ērta vajadzīgā izdevuma pasūtīšana, rezervēšana un pagarināšana.