Tilžas bibliotēkā

Līdz 25. oktobrim bibliotēkā ir iespēja aplūkot izstādi " Gaisīgās pērlīšu rotas!"

Tie ir Dainas Gļaudas un Solvitas Arules darbi pērļošanas tehnikā.