„Tikaiņu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas dažādošana ciema bibliotēkā”

  &n sp;  

 

Tikaiņu bibliotēkā realizēts projekts „Tikaiņu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas dažādošana ciema bibliotēkā

2011. gada sākumā Tikaiņu bibliotēkā tika veikts remonts divās telpās - lasītavā un bērnu istabā. Mēbeles lasītavai bija nolietotas, trūka krēslu. Lai iekārtotu telpas ar jaunām mēbelēm un iegādātos aprīkojumu lasītavai, tika izstrādāts un iesniegts projekts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai atklātā LEADER projektu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”

Projekts tika atbalstīts un tā realizācijas rezultātā tika iegādāti divi lasītavas galdi, sešpadsmit krēsli, žurnālu galdiņš un divi klubkrēsli. Lasītavā aprīkota ar televizoru, mūzikas centru, portatīvo datoru, DVD atskaņotāju un austiņām, kas ļaus papildināt pakalpojumu klāstu bibliotēkas apmeklētājiem. Iegādāts arī fotoaparāts.  Kopējās projekta izmaksas sastāda 1525 latus  ar PVN. Attiecināmās izmaksas sastāda 1250 latus. Publiskais finansējums, ko pašvaldībai atmaksā ELFLA par šī projekta realizāciju sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām – 1125 latus. Pēc projekta realizācijas bibliotēkas telpas kļuvušas mājīgākas, palielinājies vietu skaits lasītavā. Apmeklētājiem ir iespēja skatīties televizoru – Latvijas televīzijas raidījumus, paklausīties mūziku, lasīt avīzes un žurnālus. Apmeklējot bibliotēku var ņemt līdzi bērnus, kuri var spēlēties bērnu rotaļu istabā, klausīties pasakas, skatīties animācijas filmas.