Bražūne, Elga.  Tomāti no stādiem līdz ražai / Elga Bražūne ; atb. red. Anna Pavlovska ; lit. red. Irīda Miska. - [Rīga] : J.L.V., 2016. - 102, [2] lpp. : fotogr.
ISBN 9789934119460.
Dārzkopība.