Stendes bērnu bibliotēkā marts bija zaķu mēnesis. No skolēnu mājām bija slēkuši zaķi - mīkstās rotaļlietas - palūkoties, kādās grāmatās par viņiem rakstīts. 20.martā bibliotēkā uz tematisko pasākumu bija uzaicināti Stendes PII "Saulīte" vecākās grupas "Bites" bērni.

Pasākuma sākumā notika saruna par zaķiem un viņu dzīvi.Bērni aktīvi stāstīja jau zināmo, vēroto, lasīto. Kopā ar bibliotekāri Aniu, tika noskaidrots, kur savvaļā dzīvo zaķi un kur viņu radinieki truši, kuri lielāki, smagāki, ātrāki, kam garākas ausis un kā tās var grozīt kā lokatorus, kam spēcīgākas kājas un kāpēc ļipa balta, kad dzimst bērni un kad zaķu mamma viņus baro. Tika noskaidrots, kāda saistība zaķiem ar Lieldienām, minētas mīklas, skaidrotas parunas un sakāmvārdi.

Patīkamu izkustēšanos kopā ar audzinānātājām bija sagatavojuši bērni.Dziesmiņas tika pavadītas ar dažādiem interesantiem pašdarinātiem mūzikas instrumentiem.

Tad bibliotekāre iepazīstināja ar grāmatām izstādē, lasīja latviešu tautas pasakas par zaķiem

.Pasākuma noslēgumā bērni strādāja radošajā darbnīcā - palīdzēja zaķiem krāsot olas. Bibliotēkā apskatāma darbu izstāde.

Par čaklo darbošanos katrs saņēma no lielā zaķa kārumu - šokolādes oliņu.

Ziņu sagatavoja:
Stendes bērnu bibliotēkas vadītāja Anita Bērziņa

Tagi: bibliotēkā, zaķi