Jaunāko klašu skolēni tiks aicināti uz dzejas dienas pasākumu.  Iepazīstināšu arī ar Bērnu žūrijas grāmatu kolekciju.