Pamatojoties uz Kultūras Fonda Latvijas Bibliotēkas padomes gadagrāmatu , ( izdota Rīgā 1926.gadā) , Pastendes pagasta bibliotēka dibināta 1924. Gada 22. janvārī. Ģibuļu pagasta pārvaldes Pastendes bibliotēka reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras Ministrijā ar bibliotēkas reģistra numuru BLB0618.

 

Pastendes bibliotēka ir Talsu novada pašvaldības Ģibuļu pagasta pārvaldes struktūrvienība. Kultūras, izglītības un informācijas iestāde, un tās mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana. Bibliotēkas misija ir būt par informācijas, kultūras un sabiedrības dzīves centru, kur ikviens tiek īpaši gaidīts. Pastendes bibliotēkas darbība balstīta uz Bibliotēkas nolikumu, kas apstiprināts ar Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja 22.12.2011.rīkojumu Nr. 80

Bibliotēkas informācijas sistēma ir orientēta uz klientu un uzdevums ir radīt lauku teritorijas iedzīvotājam modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošināt iespēju ikvienam pagasta iedzīvotājam paaugstināt savu intelektu: pārkvalificēties, iegūt papildus zināšanas visā dzīves laikā, gan tradicionālā, gan elektroniskā formātā, atbilstoši interesēm un vajadzībām.

Ģibuļu pagastā 2016. gadā ir 2383 iedzīvotāji no tiem 455 ir bērni līdz 18 gadiem. .

2016. gadā Pastendes bibliotēkā reģistrēti 750 lasītāji.

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi- brīvpieejas grāmatu krājums, datoru in interneta izmantošana, WIFI, Datubāzes- Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka,

 Talsu, Dundagas , Mersraga, Rojas elektroniskais katalogs, kas skatams http://talsi.biblioteka.lv/alise


Ziņu sagatavoja:

Dzintra Ūdre

Tagi: Pastende