Pamatojoties uz Kultūras Fonda Latvijas Bibliotēkas padomes gadagrāmatu , ( izdota Rīgā 1926.gadā) , Pastendes pagasta bibliotēka dibināta 1924. Gada 22. janvārī. Ģibuļu pagasta pārvaldes Pastendes bibliotēka reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras Ministrijā ar bibliotēkas reģistra numuru BLB0618.

 

Pastendes bibliotēka ir Talsu novada pašvaldības Ģibuļu pagasta pārvaldes struktūrvienība. Kultūras, izglītības un informācijas iestāde, un tās mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana. Bibliotēkas misija ir būt par informācijas, kultūras un sabiedrības dzīves centru, kur ikviens tiek īpaši gaidīts. Pastendes bibliotēkas darbība balstīta uz Bibliotēkas nolikumu, kas apstiprināts ar Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja 22.12.2011.rīkojumu Nr. 80

 Bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr. 211 izsniegta Ģibuļu pagasta Pastendes bibliotēkai 2007. gada 12. decembrī. Akreditācijā bibliotēkai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Bibliotēka akreditēta uz pieciem gadiem.

Bibliotēkas informācijas sistēma ir orientēta uz klientu un uzdevums ir radīt lauku teritorijas iedzīvotājam modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošināt iespēju ikvienam pagasta iedzīvotājam paaugstināt savu intelektu: pārkvalificēties, iegūt papildus zināšanas visā dzīves laikā, gan tradicionālā, gan elektroniskā formātā, atbilstoši interesēm un vajadzībām.

Ģibuļu pagastā 2012. gadā ir 2399 iedzīvotāji no tiem 450 ir bērni līdz 18 gadiem. 2012. gadā no tiem Ģibuļu pagasta Pastendē dzīvo 705 iedzīvotāji.

2012. gadā Pastendes bibliotēkā reģistrēti 625 lasītāji, no tiem 194 ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem.

Ziņu sagatavoja:
Dzintra Ūdre

Tagi: Pastende