Nepilni trīs gadi Torņakalna māldrezeļļa Matīsa Birkena dzīvē. 1939 - 1941.

Tagi: Māris Bērziņš