Dzejas dienu ietvaros Svitenes bibliotēka aicina kopā pulcēties dzejas rakstītājus un lasītājus,- visus dzejas mīļotājus, lai kopīgi ieklausītos pašu un citu rakstītajās dzejas rindās un uzburtu skaistus mirkļus skaistā rudens dienā.