""Veca cilvēka dziesmas" ir 20.gadsimta romantiskā, vientuļā, dzīves traģisma un ironijas caurstrāvotā dzejnieka Valda Grēviņa, izvērstākais dzejas cikls, kuru viņš rakstīja vairākus gadus, tāpēc dzejas krājumam dots tāds nosaukums. Dzejnieka mazmeita vienā dzeju krājumā apkopojusi visus Valda Grēviņa sarakstītos dzejoļus laika posmā no 1909. gada līdz pat 1968. gadam, kad dzejnieks aiziet mūžībā." Ilze Strenga.

Grāmatas vāka māksliniece Daiga Brinkmane apzināti veidojusi kā sasauci ar Valda Grēviņa pirmo dzejas grāmatu, toreiz to veidoja Sigismunds Vidbergs. Grāmatai ir otrs, ar pirkstu galiem sataustāmais virsraksts "Pēdējā dzeju grāmata".