Literatūras izstāde - rakstniecei Annai Brigaderei – 155 (1861-1933)