Janvārī bibliotēka saņēma dāvinājumu no Kanādas. Grāmatas bibliotēkai dāvina Montreālas latviešu biedrība, personīgi mūsu novadnieks- Augusts Pušpurs.

Aptuveni 1000 grāmatas- gan trimdas rakstnieku, gan arī citu autoru darbi.