Šajos kursos notiks apmācība informācijas publicēšanai dažādu veidu vietējā satura portālos.