Cienījamie Strenču pilsētas un novada bijušie un esošie iedzīvotāji!

Šī gada 18. novembris, kad ir Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena Strenču pilsētai būs īpaši nozīmīgi svētki sakarā ar to, ka gandrīz pēc gadu ilgušās rekonstrukcijas tiks atklātas Strenču kultūras nama jaunās telpas! Šī nozīmīgā pasākuma ietvaros aicinām  bijušos un esošos iedzīvotājus būt atsaucīgiem un no saviem foto arhīviem  sameklēt fotogrāfijas un cita veida vēsturiskus dokumentus par Strenču kultūras nama dzīvi laiku griežos  – gan par laiku kad kultūras nama telpās darbojās mūzikas skola, pilsētas bibliotēka, kā arī par senākiem laikiem, lai kopīgām pūlēm papildinātu un izveidotu  kultūras dzīves arhīvu ar plašu ieskatu mūsu novada kultūras dzīvē senatnē un tagad. Jebkura veida fotogrāfijas un citus vēsturiskus dokumentus lūdzam iesniegt Strenču pilsētas bibliotēkā skenēšanai, Jūsu atnestie dokumenti tiks ieskenēti, un uzreiz atgriezti Jums atpakaļ, taču būsim priecīgi arī par vēsturisko dokumentu dāvinājumiem. Jautājumu gadījumā lūdzam interesēties Strenču kultūras namā (mob.t.29243391 Daiga Beitika), vai Strenču pilsētas bibliotēkā (tālr. 64731156), kā arī gaidīsim jautājumus un ierosinājumus uz bibliotēkas e-pastu strbibl@inbox.lv

 

Kopīgiem spēkiem mēs varam daudz vērtīga paveikt!

 

Cerot un Jūsu atsaucību šajā nozīmīgajā darbā

Strenču kultūras nams sadarbībā ar pilsētas bibliotēku