Strenču pilsētas bibliotēkā

   27.februārī plkst.15:00

   ar muzikālajām sarunām viesojas apvienība

   "VEGA"

  Uldis un Aivars Punkstiņi.

Aivaru un Uldi Punkstiņus saista ne tikai radniecīgas saites, bet arī
projekts "Vega". Brālēni dzīvo divu Latvijas upju - Ventas un Gaujas
krastos. No tā tad arī apvienības nosaukums.