25.marts –Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena – mūžam nedzīstoša sāpe mūsu tautas dvēselē.

25.marta deportācijas skāra apmēram 2,28 % no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tas bija valstiski organizēts genocīds, noziegums pret latviešu tautu, kam nav un nevar būt nekāda attaisnojuma vai noilguma.

 

  Deportācija bija milzīga patvaļa, kad cilvēkam, nenorādot nekādu vainu, konfiscēja visu mantu un uz mūžīgiem laikiem aizsūtīja svešumā.

   Pieminot un atceroties šo baiso dienu notikumus, Strenču pilsētas bibliotēkā no 13.marta apskatāma izstāde „Akmenī iecirstā sāpe” . Izstādes ekspozīcijā izmantota mūsu novadnieka Vaira Blauberga privātā fotoattēlu kolekcija no ekspedīcijas pa Sibīrijas atmiņu takām, komunistiskā režīma upuriem veltīto pieminekļu un piemiņas vietu apkopojums Latvijas teritorijā.

 

                 Atcerēsimies, pieminēsim, nolieksim galvas !