E-prasmju nedēļa Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA)sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2014.gadā no 24. līdz 30.martam rīko 5.

 

E-prasmju nedēļu Latvijā, kuras galvenās tēmas ire-prasmes nodarbinātībai un IKT karjerai, kā arī e-prasmes ikvienam.E-prasmju nedēļā būs iespēja sekot pasākumiem interneta tiešraidēs.Sīkāka informācija pieejama www.eprasmes.lvStrenču pilsētas bibliotēka arī iesaistīsies e-prasmju nedēļas pasākumos un piemums varēs apmeklēt šādu pasākumus:1. Visu marta mēnesi bērni un jaunieši varēs iepazīties ar mājas lapām –www.esidross.lv un www.drossinternets.lv .

 

2. 26. martā no plkst. 15:30 līdz plkst.16:30 Swedbank pārstāvis sniegsinformāciju un apmācīs klientus darbā ar Swedbank internetbanku un citieminteresējošiem jautājumiem par pieeju bankas e-vidē.

 

3. 17. aprīlī no plkst. 10:00 līdz plkst. 12:15 Strenču pilsētas bibliotēkā būsiespēja noklausīties semināru „Elektroniskā vide un e-pakalpojumi”.Mācību semināra saturs:1. Elektroniskā vide – aktuālākais un jaunākais (Vides aizsardzībasun reģionālās attīstības ministrija);2. E-paraksts, tā izmantošanas iespējas un priekšrocības (LatvijasRadio un Televīzijas centrs)3. VID Elektroniskā deklarēšanās sistēma (Valsts ieņēmumu dienests)4. LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēma – sistēmā pieejamiee-pakalpojumi, palīgmateriāli pakalpojumu pieteikšanai (Lauku atbalstadienests)5. Uzņēmumu reģistrs – e-pakalpojumi un jaunumi4. Turpināsim sadarbību ar Lattelecom senioriem datora apmācībaswww.piesledzieslatvija.lv (maijs vai jūnijs - laiks vēl tiks precizēts).