Valkas diližanssb: Valkas leģendas. Piezīmes uz vēstures hronikas malāmc: Aivars Ikšelis ; red. Dzintra Dāvidsone ; priekšv. aut. Aivars B.Ikšelis ; māksl. maketētājs un att. datorapstrāde Gints Veilands ; maketētāja Maiga Veilande ; vāka noform. izmantota Lilitas Postažas kolāža

 

skatīt elektronisko kopkatalogu šeit