Freimanis, Mārtiņš, 1977-2011. Cilvēks parastais un viņa dienasgrāmata : kāda mākslinieka piezīmes uz paša sarakstītās grāmatas lapaspušu malām par to, kā īstenībā top tā saucamā māksla / Mārtiņš Freimanis ; māksl. Zane Ernštreite ; red. Agnese Rūtena ; izmantoti Aleksandras Kurusovas, Laura Reinika, Rūtas Reinikas, [u.c.] teksti. - Rīga : Mārtiņa Freimaņa fonds, 2011.