Ulbrokas bibliotēkas darba laiks piektdien, 14. septembrī līdz plkst.14:30 
(Dzejas dienas pasākums ‘’Kalējos’’)