Ulbrokas bibliotēka 2018. gada 9. jūlijā būs SLĒGTA
(sakarā ar LR noteikto brīvdienu pēc Vispārējo latviešu un deju svētku noslēguma dienas)