Nepelnīti aizmirsts un maz pieminēts, pēdējos gados, ir rakstnieks Antons Stankevičš, kurš sarakstījis biogrāfijas gan par mākslinieka Jaņa Rozentāla, gan par rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa, gan komponista Emīla Dārziņa dzīvi.  Vērtīgs darbs ir arī viņa iztulkotais Viktora Šklovska darbs “Ļevs Tolstojs”. Savulaik, padomju gados Antona Stankeviča darbi daudz publicēti žurnālos “Karogs”, “Draugs”, “Dadzis”, “Zīlīte”, kā arī citos izdevumos. Jūtams, ka tas bijis rakstnieka ražīgākais darba posms. Viņš publicējis vairākas grāmatas, kā arī stāstu krājumus “Nātnās drānas”, “Esplanāde” un “Ingravas stāsti”. Tikai retais zina, ka pēc Blaumaņa noveles uzņemtās kinofilmas “Purva bridējs” scenārija autors arī ir A.Stankevičs. Atnākot jaunam gadsimtam pievērsies latgaliskā dzīvessstila un valodas izpētei. Izdevis grāmatas “”Golvonais vaicōjums”, grāmatu sēriju latgaliešu rakstu valodā “Mes ticejom dzeivei”, “Stygys aizputynoj”, “Viejs īsaraudoj kai bārns”, “Sirds napasadūd”. Sarakstījis arī divas lugas “Ar taisneibas spornim” un “Pzudynuots, bet nauzvarāts”. 2004. gadā izdevis divpadsmit Latgales autoru darbu un fragmentu izlasi “Divpadsmit”.


Attēls no Stankevičs, Antons, 1928-. Nātnās drānas: izlase / Antons Stankevičs; māksl. A. Stankevičs; priekšv. aut. A. Vējāns. - Rīga: Liesma, 1978. - 414, [2] lpp.: il.