R.Vāgners ir viens no latviešiem pazīstākajiem ārvalstu komponistiem. Dzimis Leipcigā. Būdams operas reformators, nozīmīgi ietekmējis, ne tikai vācu, bet arī citu tautu mūziku. Esot savas muzikālās karjeras zenītā, viņš pabijis arī Rīgā, tāpēc arī šobrīd viena no Vecrīgas mazajām ieliņām nosaukta par Riharda Vāgnera ielu. Taču viņa dzīvesvietas atradušās gan Kalēju ielā, gan Brīvības ielā. Rīgā viņš pavadījis laiku no 1837.gada augusta līdz 1939.gada jūlijam, strādājot par Pilsētas (vācu) teātra galveno diriģentu jeb pirmo kapelmeistaru. Pabijis Norvēģijā, Anglijā un Francijā. Komponists bijis cilvēks ar plašu domāšanu, bet vienlaicīgi arī cilvēks ar lielu pašpārliecību, kurš allaž neatlaidīgi sekojis savām idejām. Savu pirmo operu “Fejas” viņš uzraksta 1883.gadā, bet Rīgā top viņa opera “Rienci”. Jāpiemin, ka visa Vāgnera ģimene ir muzikāla, jo viņa māsa bija aktrise, bet brālis – dziedātājs un režisors. Plašāku komponista biogrāfiju un informāciju par viņa darbiem redzēsiet R.Vāgneram veltītajā izstādē.