Lietotāja elektroniskā e – pasta izveide Google Mail vidē. Google - e-pasta izveide. Pieeja Google kontiem (Youtube, Google+) ar e - pasta adreses palīdzību.

 

Nodarbībām nepieciešams pieteikties savlaicīgi, un tām nav nepieciešamas priekšzināšanas. Apmācības veic Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darbinieki.

 

Kontaktinformācija: Ulbrokas bibliotēka, tālrunis 67910503, e-pasts: biblioteka@stopini.lv