Tikšanās ar rakstnieku, ceļotāju un dažādu kultūru pazinēju
PĒTERI STRUBERGU
Austrālijas un Dienvidamerikas stāstos
2018. gada 20. martā
plkst. 17.30 – 19.30 Ulbrokas bibliotēkās telpās