2016. gadā ir uzsākts un norit darbs pie novadpētniecības analītikas datubāzes veidošanas, kas apkopo informāciju par novada aktualitātēm un saistītiem rakstiem Latvijas presē.

Tajā tiek veikta bibliogrāfisko aprakstu veidošana jauniegūtajam novadpētniecības materiālu krājumam, kā arī plānots veidot analītikas aprakstus par visu Ulbrokas bibliotēkā jau apkopoto novadpētniecības krājumu. Izveidotos novadpētniecības analītikas aprakstus var meklēt Pierīgas novadu bibliotēku kopkatakogā: http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx.

Jaunveidojamā datubāze ļaus bibliotēkas lietotājiem, arī pārējiem novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem, attālināti lietojot elektronisko katalogu, iepazīties ar bibliotēkas krājumā esošo novadpētniecības fondu, uzzināt, kādas publikācijas par mūsu novadu ir bibliotēkas krājumā. Patreiz datubāzē par Stopiņu novadu atrodami aptuveni 850 ierakstu. Bibliotēkas darbinieki uz vietas bibliotēkā sniegs detalizētāku informāciju par datubāzes izmantošanas iespējām.

Ziņu sagatavoja:

Ivita Duļbinska,


Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas sistēmbibliotekāre

Tagi: Novadpētniecība, Ulbrokas bibliotēka, Stopiņu novads, novadpētniecības datu bāze, novadpētniecības krājums