Reizē ar rudens krāsu netveramo krāšņumu dabā, arī Raiņa un Aspazijas personības un daiļrades atpazīstamības gads, joprojām iekrāso sevi Latvijas un Eiropas kultūras telpā. 2015.gadā UNESCO kultūras mantojuma sarakstā iekļauta abu dzejnieku 150. gadu jubileja. Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija savā darbībā iekļauj un idenficē pasaules mēroga nozīmīgu notikumu gadskārtas, kas bijušas izšķirīgas personības svarīgu ideju virzībā, vai arī ievērojamas personības, kuras devušas būtisku ieguldījumu kultūras, izglītības attīstībā. Starptautiskais saraksts raksturo minētās organizācijas kvalitātes un unikalitātes nozīmi.


Kopējās kultūras telpas ietvaros Ulbrokas bibliotēka  atsaucoties VKKF mērķprogrammas “Raiņa un Aspazijas gads” ietvaros projekta “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” aicinājumam un sadarbībai ar Latvijas Rakstnieku savienību, LU Humanitāro zinātņu fakultāti un Latvijas Nacionālo bibliotēku ikvienam novada iedzīvotājam piedāvāja Ulbrokas vidusskolā apmeklēt mākslas zinātņu doktores Zanes Radzobes zinātnisko lasījumu par tematu “Sievietes Raiņa dramaturģijā”. Aktivitāte - Raiņa un Aspazijas zinātniskie lasījumi ir projekta aktivitāšu īstenošana Rīgā un Latvijas reģionos, kurā dažādas tēmas dzejnieku daiļradē un biogrāfiskajos faktos pētījuši dažādu paaudžu literatūrzinātnes un teātra vēstures pētnieki. Projekta īstenošanā piedalās izcilākie nozares pētnieki, kā arī jaunā filoloģijas un mākslas zinātņu doktoru un doktorantu paaudze. 

Saruna klātesošos noskaņoja atklāsmei par Raiņa dramaturģijas dažādajiem sieviešu tēliem aktuālajās “Pūt, vējiņi”, “Indulis un Ārija”, “Uguns un nakts” lugās. Teātra kritiķe Zane Radzobe Raiņa lugās meklē un pamato simbolisko un aktuālo dzīslojumu, jo šodienas dzīves uzdevumiem cits skatījums. Lugu izmainītā uztveres situācija mūsdienās Raini padara iestudējamu, laikmetīgu un skatītājam pievilcīgu. Teksta, vārda un vizuālo efektu apvienojums raksturojams kā digimodernisms, ko pastarpināti vērojām arī Ulbrokas vidusskolas sagatavotajā slaidrādē par tematu “Sievietes Raiņa dramaturģijā”.

Šī sadarbības projekta aktivitāte iecerēta kā sākums Raiņa un Aspazijas pētniecības renesansei un ikvienam interesentam kalpos par pamatu turpmākai mērķtiecīgai un plašai pētījumu programmai. Interneta vietnē aspazijarainis.lv rodama informācija par jubilejas gada aktualitātēm un pasākumiem visā Latvijā, kā arī tiks atspoguļota informācija par abu autoru radošās dzīves un literāro mantojumu, tā pētniecību mūsdienās.

“Pastāvēs, kas pārvērtisies, nezaudējot sevi, savu patību” Rainis. Paldies par izrādīto interesi un atsaucību aktivitātes īstenošanā, kura norisinājās UNESCO kultūras mantojuma nedēļā, 2015. gada 15. oktobrī.

Daiga Brigmane,
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

(28.10.2015.)