Kad sēkliņas kļūst brūnas, ābols ir gatavs un iekrīt rokās. Kad idejas ir nobriedušas, tās kļūst par darbiem. Mūsdienu emocionāli jūtīgajā ikdienā ir rodama profesija, kas  dinamiskā vidē nemitīgi mainās un attīstās. Latvijas bibliotekāru 17.konference „Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un pārmaiņas” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) pulcējusi ikvienu šī profesijas pārstāvi.

Konferences organizatoru Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) programmas mērķis ir rastatbildes uz jautājumiem “kā esam mainījušies”, “kad tiešām vajag un kad nevajag mainīties”, “kādā attīstības posmā esam un kādas idejas tikai plānojam īstenot”. Tieši saspringtais laiks un dažādie notikumi ir tie, kas ikdienas procesos nosaka veiksmīgu ideju dzīvotspēju, to virzību un attīstību. Konferences praktiskā darbība ir bibliotēku ideju tirgus, kur bibliotēkas no visiem Latvijas reģioniem prezentē, dalās pieredzē un lepojas ar saviem projektiem, izstādēm, veiksmes stāstiem.

 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigamane konferences dalībniekus un viesus iepazīstināja ar pašvaldības atbalstītā projekta “Kalējs kala debesīs” realizāciju, bibliotekāru darbības vides maiņu, veiksmīgo un inovatīvo projekta īstenošanu – bibliotekāru talka un nozares speciālistu aktivitātes, kuras darbības rezultātā iegūta Stopiņu novada Dzejas dienām atbilstoša pasākuma norises vieta, uzturēta dzejnieka Pētera Brūvera piemiņa un radošais gars. Ne tikai Latvijas bibliotekāri, tostarp, nozares pārstavji no Lietuvas un Igaunijas, apbrīnoja emocionāli spilgto un saturiski pilnīgo idejas atsoguļojumu.

Idejas atklāsmei kalpoja  fotogrāfiju retrospekcija, kas izvietota vēja zvana formā, ir ilustratīvi aicinoša, divpusēji vērojama, maināma un viegli transformējama visās aktivitātēs un atrašanās vietās. Vēja zvans ar retrospektīvo 2015. gada Dzejas  dienas norisi un silti, gaumīgi sēžamklucīši. Turpat katls, kas burbuļo no krāsaino dziju burvības un Stopiņu novada seno māju stāstu klātbūtne kartiņu formātā, kam raksturīga sava kopaina Pierīgas industrālajā vidē.

Konferences dienā vērojama nedalīta interese un sajūsma par idejas atklāsmi vēja zvana izskatā, sēžmklucīšiem un Stopiņu novada dzejnieka Pētera Brūvera un mākslinieces Ivetas Brūveres nepublicētā darba pārtapšanu kartiņu formātā.

Savukārt Sauriešu bibliotēkas vadītāja Kristīne Cimdiņa aktualizēja bibliotēkas veiksmīgo sadarbību ar Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādi.