2015. gada 6., 7. jūnija ekskursijas programmā apskates objekti Jelgavas un Bauskas pusē, kam piemīt, tikai tur raksturīgais krāsu, objektu spilgtums un dižmanība, kā arī rakstniecības elpa.

Arī mūsu, Daukšu mājās, šorīt itin agri, pulksten četros, visi jau bij kājās. Skraidīja visi šurp un turp naskā rosībā, it kā sagatavodamies uz kādām dzīrēm vai citu lielu notikumu. Un liels notikums tas arī bija priekš šīs klusās lauku mājas un dzīves. Mani, saimnieku vienīgo meitiņu, šodien pirmoreiz izvadīja uz skolu.

..Zaļās muižas parks vien jau bij priekš manis brīnums. Tur auga pavisam citādi koki, nekā es mežā biju redzējusi. Slaidas Vāczemes egles ar  mīkstām skujiņām, papeles un daudz citu nepazīstamu koku, arī tādi, kam nebij nemaz lapu un zari vien izdvesa reibinošu smaršu.  Koki pašķīrās un iztālēm bij redzama pati Zaļās muižas grāfa Medema pils: Ak tu baltais brīnums! Ar stāvu stāviem, logu rindām un torņiem kā pasaku pils. Tādu es vēl nekad nebiju redzējusi! ”..

Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā ir sagatavots virtuāls ieskats Aspazijas darbos saistībā ar Jelgavu un Zaļeniekiem, kas pieejams ikvienam brīvai izmantošanai tīmekļa vietnē http://www.jzb.lv/piedavajam/jaunumi/aspazija-zalenieki-jelgava/

Ozolnieku novada Sidrabenes pagastā apmeklēsim "Billītes", kurās ilgus gadus dzīvojis latviešu dzejnieks, rakstnieks, Edvards Virza. Mājās tapuši daudzi dzejoļi un 1933. gadā sarakstīti "Straumēni" – varenākais no tēlojumiem, kāds jebkad sacerēts par latviešu zemnieku.

"Billītēs" tagad iekārtots muzejs. Muzeja veidotāji ir Edvarta Virzas un Elzas Stērstes meita Amarillis Liekna ar dēlu Edvardu Lieknu, meitu Annu Žīguri un mazmeitu Diānu.

Ziņu sagatavoja:

Ulbrokas bibliotēka

Tagi: Aspazija, Zaļā muiža, Edvarts Virza, Anna Žīgure, Jelgavas Zinātniskā bibliotēka, Elza Stērste, Billītes, Daukšu mājas, Medema pils, Ozolnieku novads, Sidrabenes pagasts