Nu jau tradicionāli, arī šogad, marta nogalē Ulbrokas bibliotēkā norisinās e-prasmju nedēļa ar apmācību un praktisku darbību interneta vidē. Divas dienas, vakarpusē, ikviens interesents varēja praktizēties Ulbrokas bibliotēkas elektroniskā kataloga lietošanā un resursu meklēšanā. No apmeklētāju anketā paustajām atziņām redzams, ka visnoderīgākais apmācībās ir būtiskas informācijas un jaunas zināšanas – šajā gadījumā – prasme atrast vienkāršajā vai paplašinātajā meklēšanā nepieciešamo grāmatu, to atlasīt un saņemt lietošanā. Darbību attālināti atvieglo autorizācijas datu lietošana un ticība savām spējām.

Apmācībās par tēmu “Datorvīrusi un antivīrusi” teorētisku zināšanu un praktisku iemaņu veidā tika apskatīta datorvīrusu vēsturiskā attīstība, norādītas datorvīrusu atrašanās vietas - tīmekļa vietnes, elektroniskais pasts, datora pieslēguma ierīces, kā arī tika aktualizēti antivīrusu aizsardzības un drošības faktori. Šajā reizē svarīgākais – informācija par datorvīrusu izplatīšanās veidiem un tīmekļa vietņu apskatīšana gan par antivīrusu programmām, gan par vīrusu atpazīstamību interneta vidē. Noderīgais apmācībā - izrietošā diskusija un personīgās pieredzes viedokļu apmaiņa, kā arī mācību materiāla izstrāde tēmas pilnīgai apguvei.

Ne mazāk aktuāla ir saruna par tematu “Digitālās kolekcijas”, kas ir iepazīšanās ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālajām kolekcijām, to dažādību un pielietošanas iespējām. Izveidoto sešpadsmit kolekciju galvenā iezīme – nodrošināt interesentus ar apzināto kultūras mantojumu interneta vidē. Šobrīd LNB Digitālajā bibliotēkā ir pieejamas grāmatas, to pilni teksti, periodisko izdevumu raksti, kartes un tīmekļa vietņu arhīvs. Ir ievietotas arī attēlu, audio un video kolekcijas.

Jau kādu laiku Ulbrokas bibliotēkas uzmanības un sadarbības lokā ir viena no LNB Digitālās bibliotēkas kolekcijām. „Zudusī Latvija” ir Latvijas Nacionālās Digitālās bibliotēkas Letonica projekts, kurš apvieno unikālu informāciju par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām. Latvijas vēsture iepriekšējā gadsimtā ir bijusi ļoti sarežģīta. Latvijas kultūras mantojums ir smagi cietis abu pasaules karu laikā. Daudzi nozīmīgi kultūrvēsturiski objekti gājuši bojā arī cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā un ir apdraudēti arī šodien.

Visas šīs izmaiņas skārušas arī Stopiņu novadu, tādēļ mums likās ļoti svarīgi piedalīties šajā projektā, ievietojot novada seno mājvietu vēsturiskās fotogrāfijas un pētniecības projekta „Senās mājvietas Stopiņu novadā” fiksētās fotogrāfijas. Digitālajai kolekcijai pievienotas fotogrāfijas par sešpadsmit Stopiņu novada mājvietām, kopumā uz doto brīdi tās ir 182 fotogrāfijas, bet tā kā darbs pie šī projekta vēl turpinās tad paredzams, ka šis skaitlis būs vēl lielāks. Fotogrāfijas aplūkojamas interneta vietnē http://zudusilatvija.lv/objects/subject/6088/. Ir liels prieks un gandarījums par to, ka daļa no novada bagātīgā kultūrvēsturiskā mantojuma ir digitalizēta un līdz ar to saglabāta nākamajām paaudzēm, kā arī pieejama un apskatāma visai Latvijas sabiedrībai. Kolekcijas veidošanas darbs nebūt nav noslēdzies un tiks turpināts.

Stopiņu novada iedzīvotājiem, kuri šeit dzīvo vairākās paaudzēs un kuriem ir saglabājušās senas fotogrāfijas, kas dokumentē dzīvi, notikumus, cilvēkus un kultūrvēsturisko mantojumu mūsu novadā, ir iespēja tās ievietot digitālajā portālā „Zudusī Latvija”, tādā veidā saglabājot vēsturei ļoti vērtīgas liecības. To iespējams izdarīt patstāvīgi interneta vietnē www.zudusilatvija.lv vai arī konsultējoties Ulbrokas bibliotēkā.

Tātad informācijas veidošanā varam un spējam piedalīties ikviens.

Noslēdzot ikgadējās, precīzāk, sestās E – prasmju aktivitātes Latvijā un Ulbrokas bibliotēkā ir skaidrs, ka ir veidots dialogs ar sabiedrību un praktisko zināšanu veidā veicināta apmācība divdesmit diviem interesentiem, par, mūsuprāt, aktuālām un būtiskām lietām aizvadītā laika periodā. Nākamgad ņemsim vērā apmeklētāju ieteikumus un priekšlikumus apmācību diskusiju tēmām un apmācību programmām. Tomēr neaizmirsīsim, ka katra individuālo prasmi varam pilnveidot neatlaidīgi darbojoties un apgūstot sev nezināmu vai jaunu lietu. Jautājiet, Jums svarīgo, mums arī ikdienā, mēģināsim kopīgi rast prasmes un pārliecību.                Vizualizējot un fiksējot minētās e-prasmju aktivitātes, darbība un dalība skatāma tīmekļa vietnē http://www.stopini.lv/public/31163.html.

Ulbrokas bibliotēka