Aktuāli un tīkami, ka Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas krājumā lasītāju vērtējumam piedāvājama profesores Janīnas Kursītes grāmata “Latvieša māja”.

Aktuāli un tīkami, ka Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas krājumā lasītāju vērtējumam piedāvājama profesores Janīnas Kursītes grāmata “Latvieša māja”. Akadēmiskā izdevuma muguriņu rotā autorei dāvinātā Stopiņu novada iedzīvotāju josta, kuru darinājusi TLMS “Ulbroka” daiļamatmeistare Baiba Kurzemniece. Savukārt grāmatā pētnieciski par to, kāda bijusi latvieša māja, kāda ir laimes un māju sajūta, kādi pētījumi līdz šim veikti. Interesanti ir grāmatas autores pieņemtie nobeigumi. Vienā no tiem rakstīts aptuveni tā – trīs ēkas visvairāk raksturo latvieša tradicionālo mājas izjūtu – rija, klēts un pirts. Otrā variantā tā ir māja – sapņu pils, bet trešajā, kā raksta autore; “Ja latvietis būs, būs arī māja. Kāds būs latvietis, tāda būs arī viņa māja. Tie ir vārdi, kas kā mantra skan ausīs, pārliekot prātā par latvieša māju izlasīto, dzirdēto un uzrakstīto.” Izdevuma otrajā daļā iekļauta arī māju vārdene. Šeit varam meklēt skaidrojumus gan tik zināmiem vārdiem kā “’āderes”, “akmens”, “celtniecība”, gan mazāk zināmiem – ”brodiņš”, “gārds”, “dārnis” un citiem. Grāmatā minēts arī Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas projekts “Senās mājvietas Stopiņu novadā”, norādot atsauci uz bibliotēkas projekta lapu http://stopini.lv/public/34942.html .  Minēti arī vairāki Stopiņu novada teicēju vārdi – Dzintars Āboliņš, Vita Banga, Anna Logacka, Uldis Sterģis, Māra Zebauere un daudzi citi. Kā saka Dzintars Āboliņš; “Vectēvs kā pirmo uztaisīja klēti, tad kūti un dzīvojamo māju”. Grāmatas pielikumā redzam fotoattēlus no Stopiņu novada viensētām. Grāmata rakstīta etnogrāfiskā stilā, raksturojot mājas celšanu, tās uzturēšanu un cilvēka būtību. Kā uzziņu materiālu iesakām ikvienam mūsu un citu novadu iedzīvotājiem.

Šī gada 6.februārī Stopiņu novada domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs, Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane, Sauriešu bibliotēkas vadītāja Kristīne Cimdiņa, Stopiņu novada vēstures muzeja vadītāja Renāte Priede un novada iedzīvotāji piedalījās sarīkojumā “Treji vārti”, kur divtrejādi tika sumināts Alsungas un Gudenieku novads par godu suitu koncertdarbības deviņdesmitgadei, kā arī filmas “Dzimtene sauc” (“Kāzas Alsungā”) astoņdesmitgades atcerei un Janīnas KURSĪTES jaunākās grāmatas “Latvieša māja” prezentācijai LU Humanitāro zinātņu fakultātes telpās. Klātienes foto mirkļi skatāmi tīmekļa vietnē http://www.stopini.lv/public/31163.html

 

Ziņu sagatavoja:

Ulbrokas bibliotēka

Tagi: lasītāji, projekts, dāvana, Janīna Kursīte, josta, Baiba Kurzemniece, Daiga Brigmane, Vita Banga, Renāte priede, Kristīne Cimdiņa, Dzintars Āboliņš, kūts, Jānis Pumpurs, Latvieša māja, projekts "Senās mājvietas stopiņu novadā", Senās māvietas Stopiņu novadā, vārdene, māju vārdene, Anna Logacka, Māra Zebauere, klēts, dzīvojamā māja, Dzimttene sauc