Meklējot atbildes uz jautājumiem par dabu un cilvēku ietekmi uz to, tiek rīkota bibliotekārā stunda „Cilvēks un vide” pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” sešgadīgajiem audzēkņiem no grupām “Saulītes”, “Lācēni”, “Spārītes” un “Mārītes”.

Stāstījums ar grāmatas “Rūķis šķiro” palīdzību jaunās paaudzes lasītājus aicina domāt par vides un dabas saudzēšanas jautājumiem, par cilvēka darbības rezultātā radītiem atkritumiem un to šķirošanu, par atbildību un rīcību ikdienā. Protams, tā ir vecumam atbilstoša saruna par dabas un otrreizējām izejvielām, par atkritumu pārstrādi, kuras rezultātā tiek iegūts tas pats vai cits materiāls. Vērtīgi, ka daļai audzēkņu ir ģimenēs iegūta pieredze sadzīves atkritumu šķirošanā. Dažiem krāsainie konteineri ir labi zināma lieta, jo mājās atkritumu šķirošanai tiek izmantoti dzeltenas, zaļas un zilas krāsas spainīši. Pieredze atkritumu vākšanā ir iegūta arī talkas un vides sakārtošanas laikā, kad tuvējā apkārtnē vācam dažāda veida sadzīves un bīstamos atkritumus.

Un tomēr – kādēļ tieši 21. gadsimtā uztraukums par pašu radītājiem atkritumiem ir aktuāls? Lieki piebilst, ka jau iepērkoties jādomā, cik ātri piepildīsies mūsu atkritumu tvertnes un cik svarīga ir atkritumu šķirošana un pārstrāde – darbība, kuras rezultātā tiek atgūts tas pats vai cits materiāls.

Sarunas tēmu aktualizēja pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” projekta “Eko skolas” padomes koordinatore Evija Kubile, kas nozīmē vien to, ka tiek ieguldīts darbs, audzēkņu izglītošanā un iedzīvotāju informēšanā par šķirošanas iespējām un nepieciešamību, lai skaidrotu, iedvesmotu un palīdzētu iedzīvotājiem vides sakārtošanā. Arī Ulbrokas bibliotēkas uzdevums ar sarunas un spēles palīdzību skaidrot, rosināt un domāt vides sakārtošanas virzienā. Spēle “Cilvēks un vide” rosina nostiprināt iegūtās zināšanas atkritumu šķirošanas procesā. Spēles uzdevums – dotie attēlotie priekšmeti - papīrs, stikls, plastmasa, metāls un bīstamie atkritumi jāsagrupē pareizās krāsas aploksnēs. Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas tīmekļa vietnē http://www.stopini.lv/public/31163.html redzams, cik atbildīgi uztver, klausās un darbojas sešgadīgu bērnu prāti un domas. Piekritīsim, ka atkritumi ir jāšķiro. Vai Jūs to darāt? Dažādi. Kas ir visgrūtākais šķirošanas procesā? Sākt to darīt!

Uz to mēs aicinām arī jūs – šī raksta lasītājus, sakārtotas vides atbalstītājus un notikumu virzītājus!

Ziņu sagatavoja:

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane