12., 22., 26., 29. janvārī, plkst. 9.30 Bibliotekārajā stundā „Cilvēks un vide” Ulbrokas bibliotēkā tikāmies ar pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” sešgadīgajiem audzēkņiem no grupām “Saulītes”, “Lācēni”, “Mārītes” un “Spārītes”.

Stāstīju s par vides un dabas saudzēšanas jautājumiem, par cilvēka darbības rezultātā radītiem atkritumiem un to šķirošanu, par atbildību un rīcību ikdienā. Vecumam atbilstoša saruna par dabas un otrreizējām izejvielām, par atkritumu pārstrādi, kuras rezultātā tiek iegūts tas pats vai cits materiāls.

Ziņu sagatavoja:

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas


vadītāja Daiga Brigmane

Tagi: bibliotekārā stunda, Ulbrokas bibliotēka, Bibliotekārās stundas, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka, Pienenīte, PII Pienenīte, cilvēks un vide, "Saulītes", "Lācēni", "Mārītes", "Spārītes"