Silti un sievišķīgi pleci, Silta un sievišķīga daba. Tā arī vectēvi vecie gadījās tikai no laba. Tā arī rijā sirds kut, tā arī maltuvē put milti. Vēlāk? Iemīlēts vēlāk varbūt .. Un pleci sievišķīgi silti. Imants Ziedonis.

Apakšvirsraksts * Par kāpostiem, Finku un vijoli. Raksta autore Stopiņu novada vēstures muzeja glabātāja Renāte Priede

Katra jauna ekspedīcijas sērija atklāj nezināmo par zināmo – Stopiņu novads glabā daudz interesantu liecību. Vienas mājas iedzīvotāju stāsti par vectēvu saimniekošanas paradumiem lieliski sasaucas ar citās mājās dzīvojošo lepni saglabātām saimniecības ēkām un ietaisēm. Tepat Rīgas pievārtē Dreiliņu pagasta „Būmaņu” saimnieki - Alekšu dzimta - saglabājuši gan lepno no ķieģeļiem mūrēto kūti, ko savulaik dzimtas galva uzcēlis pašu pirmo, gan saimniecības ēku ar ledus un sakņu pagrabiem un klēti ar graudu apcirkņu aprisēm, kas tagad pārbūvēta dzīvošanai, gan vāgūzi - gandrīz visām ēkām saglabājušās pat oriģinālās būvdetaļas. Vecās ratnīcas vietā šobrīd slejas laikmetam atbilstošāku „ratu” nojume, bet kāpostus (to vagas līdz pat horizontam tagadējā „Būmaņu” saimniece Anita atceras vēl kopš bērnības) vēl joprojām būtu iespējams skābēt senajā kāpostu tvertnē, kurā jākāpj pa trepēm iekšā tieši tā, kā to novada otrā, jeb Stopiņu pagasta galā savās mājās „Lielkājās” ekspedīcijai mutvārdos lieliski izstāstīja Uldis Sterģis. Tādas pat līdzības ir arī stāstā par Sterģa kunga vectēvu vijolnieku –„Būmaņu” mājās saglabājusies vectēva vijole, bet, atrodot Stopiņu novadā trešo vijoli, jau varēsim spriest par tendencēm un izdalīt novadam raksturīgo.

Fantastiskas liecības par 20.gs. pirmās puses saimniecisko dzīvi - pirmskara Dreiliņu puses ainavu, siena talkām, lauksaimniecības tehniku, ģimenes svētkiem, līgošanu un pat pirmajiem padomju kolektīvajiem darba svētkiem sniedz ne tikai ģimenes foto albumi – Alekšu dzimta saglabājusi arī mājas grāmatas un saimniecības grāmatas no 20.gs. 20.tajiem gadiem līdz pat 1947.tajam gadam, kuras ataino ne tikai preču, naudas un algotā darbaspēka attiecības un kustību, kas neapstājās pat kara laikā. Rēķinu grāmatas sniedz liecības arī par dārzkopības tradīcijām, piemēram, tolaik populārākajām augļu koku sugām, jo 1942.gadā saimniecībā tika iestādītas 4 sīpoliņu, 3 Lietuvas pepiņa, 1 antonovkas, 2 dažādas renetas šķirnes ābeles un 4 baltā dzidrā šķirnes ābeles, no kurām mūsdienas ir sagaidījušas un šobrīd pilnas ar briestošiem augļiem, ir trīs baltā dzidrā ābeles. Kara laika saimniecības grāmatās fiksēti arī apgrozībā esošo valūtu kursi – 1941.gadā 2 lati tikuši pielīdzināti 100 rubļiem un uzskaite vesta rubļos, piemēram, ieņemot par 150 litriem piena 2700 rubļus, bet kādam no strādniekiem par pilnu mēnesi algā izmaksājot 4000 rubļus, fiksētas arī valsts nodevas: „valdībai nodoti kartupeļi 700 kg” vai „valdībai nodots sivēns, 100 kg dzīvsvarā”, bet 1944.gada ieraksti liecina par saimniecības gada pārskatu reihsmarkās – tolaik strādnieka alga par mēnesi – 40 markas. Ieraksti saimniecības grāmatās liecina arī par saimnieka atbildību katrā norisē – visus darbus raksturot caur savu prizmu: „kartupeļus beidzu rakt.”

Apzinot kultūrvēsturisko mantojumu neiztikt arī bez gluži anekdotiskām epizodēm – vai tā būtu sagadīšanās vai leģendas atgādinājums, bet savulaik Eižena Finka darinātais „Būmaņu” saimnieces Annas Alekses, dzim. Būmanes, fotoportrets nekādi negribēja ļauties pārfotografēties – mūsdienu digitālā tehnika neklausīja, un aparāta slēdzis nostrādāja tikai pēc vairākkārtējas tā darbināšanas. Bet realitātē ir pierādījies Finka pareģojums fotoportreta īpašniecei – par dzimtas ilgu turpināšanos turpat dzimtas mājās par spīti nelabvēlīgiem ārējiem apstākļiem - Alekši šeit dzīvo un saimnieko jau sestajā paaudzē.

Paldies, Anitai Aleksei par dalīšanos dzimtas likteņstāstos, fotogrāfiju un saglabāto senlietu un saimniecības izradīšanu, bet galvenokārt par dzimtas mantojuma rūpīgu glabāšanu un cieņu pret to.

 

Ziņu sagatavoja:
Raksta autore Stopiņu novada vēstures muzeja glabātāja Renāte Priede

Tagi: mājas, ēkas, Stopiņu novads, Stopiņi, Būmaņi, Alekšu dzimta, Anna Alekse, Anita Alekse