Gaišums, sirsnība un līdzcietība ir ceļš, kas Ziemassvētku noskaņu katrā mājā rada jo īpašu, ja vien mūsu attieksmē ir labā griba palīdzēt, ja spējam ar to dalīties un gribam iepriecināt citus.

Ulbrokas bibliotēkas un Ulbrokas dienas centra sadarbības ceļā, jau trešo gadu, izlolots mīlestības darbs pret līdzcilvēkiem Stopiņu novadā. Savu rūpju lokā iekļaujot, vientuļo pensionāru un invalīdu apciemošanu.

Brīvprātīgā darba un entuazisma vadīti novada ļaudis šogad veidoja pašdarinātas grāmatzīmes, piparkūkas un egļu rotas, lai svētku priekšvakarā tās pasniegtu katram personīgi. Nelielās dāvaniņas un jauniešu klātbūtne apciemojuma laikā ir sirsnības un līdzcietības apliecinājums labajiem darbiem un gaišajām domām. Līdzjūtība, iejūtība un sirsnība ir cilvēcisko attiecību pamatvērtības, kas ikdienas steigā bieži vien paliek nepamanītas. Prieks un līdzpārdzīvojums pārņem katru, kas atbalstījis vai devis cerību, ka neesi viens un ikdienas rūpes kļūst vieglākas, lai arī miklums acīs, sava sāpe, šajā tikšanās reizē ir neizsakāms prieks.

Paldies Ulbrokas vidusskolas 10. un 11. klases skolniecēm – Gundegai Višņevskai, Evai Ozolai, Lindai Dukātei par atsaucību un Ziemassvētku noskaņas radīšanu, ciemojoties un uzrunājot katru personīgi. Paldies audēju darbam – Helēnai Barkānei un TLMS „Ulbroka” kolektīvam Ārijas Vītoliņas vadībā par rakstaino dzīparu ceļu un sirds mīlestību vārdu izveidē. Paldies Stopiņu novada domes vadītājam Jānim Pumpuram par atbalstu transporta nodrošināšanā un sociālā dienesta vadītājas Ilmas Lāčgalves darbībai. Paldies neredzamajiem Rūķiem – Dainai, Andai, Daigai par izdomu, radošumu un nesavtību.