Pirsskolas bērni apmeklē bibliotēku, iepazīst grāmatu un tās vērtību.