L NB sagatavotā izstāde „Latvijas grāmatu māksla” digitāldrukā un skaistāko iespieddarbu izlasē atspoguļo latviešu grāmatu mākslu no tās pirmsākumiem 16.gs. līdz mūsdienām.

 

Latviešu grāmatu māksla ieņem nozīmīgu vietu tēlotājas mākslas nozares attīstībā un ir katra konkrētā laika posma apziņas veicināšanas faktors. Izstādē vislielākā uzmanība veltīta māksliniekiem, kas savu radošo garu un mākslinieka prasmi ielika skaistu, kultūrvērtīgu izdevumu tapšanā. Izstāde ir cieņas apliecinājums daudzajiem grāmatu grafikas autoriem.

Lie la uzmanība pievērsta grāmatu mākslas stiliem un virzieniem, tehnikām un koncepcijām, ļoti atšķirīgajam gadsimtu piedāvājumam un liecībām.

Izstāde Latvijas grāmatu māksla jau eksponēta Čehijas Nacionālajā bibliotēkā Prāgā, Lietuvas Martina Mažvida Nacionālajā bibliotēkā Viļnā, Horvātijā un daudzās Latvijas bibliotēkās.

Izstāde tapusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Informāciju pēc Baibas Prikules - LNB Publicitātes nodaļas galvenā bibliotekāres publikācijas sagatavoja - Gunta Frišfelde, Smārdes bibliotēkas vadītāja.